Dzień nauczyciela

13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej młodzież naszej szkoły zaprezentowała Dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji program artystyczno-rozrywkowy będący wyrazem podziękowania za ich trud wychowawczy i dydaktyczny.
Jeszcze raz składamy naszym pedagogom najserdeczniejsze życzenia, po stokroć zdrowia, niewyczerpanych sił i energii tak potrzebnej całemu gronu pedagogicznemu do kształcenia młodych pokoleń, aby przyszłość każdego z nas była jak najlepsza