Integracja pierwszych klas!

Zgodnie z zapowiedzią 17 września klasy pierwsze Szkół ZDZ z Zamościa, Tomaszowa i Biłgoraja wybrały się ze swoimi wychowawcami na zwiedzenie obozu zagłady w Bełżcu oraz na integracyjny rajd po bunkrach linii Mołotowa. 10 kilometrów rajdowych trudów opłaciło się! Uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią dotyczącą czasów II wojny światowej na Roztoczu, również wzmocnili siły na nowy rok szkolny .Na zakończenie ku pokrzepieniu organizmów zostały upieczone w ognisku smakowite kiełbaski .