Egzamin maturalny

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015 r.

Treść komunikatu – przybory i materiały pomocnicze 2015.

MATURZYSTO  nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego z danego języka, przekaż przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu (dotyczy egzaminu z języka polskiego).

HARMONOGRAM MATURY USTNEJ :

  • 11 maja 2015  godz. 9.00  język angielski
  • 13 maja 2015  godz. 13.00 język polski

 

Maturzysto-zapraszamy na stronę www.oke.krakow.pl zakładka Egzamin maturalny.

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami o egzaminie.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2015

Harmonogram_egzaminow_w_2015r

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

Procedury_Egzamin_maturalny_2015